Hadist tentang Prasangka

١٢  - قال اللهُ جلَّ وعلا: عبدي عندَ ظنِّه بي وأنا معه إذا دعاني إنْ ذكَرني في نفسِه ذكَرْتُه في نفسي وإنْ ذكَرني في مَلَأٍ ذكَرْتُه في مَلَأٍ خيرٍ منه وأطيَبَ
الراوي: أبو هريرة • ابن حبان، صحيح ابن حبان (٨١٢) • أخرجه في صحيحه

Allah SWT berfirman: hamba-Ku (ditakdirkan) sesuai prasangkanya pada Ku. 
Aku bersamanya ketika berdoa padaku.
Jika dia menyebut (nama) Ku di hatinya, maka Aku menyebut (nama) nya di Dzat-Ku.
Jika dia mengingat-Ku di sepanjang waktu, maka Aku menyebutnya di semua hal yang penuh kebaikan dan lebih baik lagi daripadanya.

Hadist Shohih ibnu Hiban

0 Komentar